นางสาวตรีนุช เทียนทอง

ศธ.เน้นย้ำ วษท.นำเทคโนโลยีจูงใจเด็กรุ่นใหม่เรียนอาชีวะเกษตร

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการศึกษาตามหลักคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9” ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ว่า ต้องยอมรับว่ากลไกเรื่องการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งอาชีวะเกษตรก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

โดยให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุน ลดแรงงาน และลดเวลาในการทำเกษตร ดังนั้น ตนจึงได้ให้นโยบายแก่ วษท.ทุกแห่ง ว่า จะต้องเชื่อมโยงกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาประเภทอื่นด้วย รวมถึงภาคเอกชน ในการช่วยกันส่งเสริมการทำการเกษตรแนวใหม่ เป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และการทำการตลาด

ศธ.เน้นย้ำ วษท.นำเทคโนโลยีจูงใจเด็กรุ่นใหม่เรียนอาชีวะเกษตร

ทั้งนี้ตนได้เน้นย้ำและให้นโยบายกับ วษท.ทั่วประเทศ ที่จะต้องทำให้เด็กรุ่นใหม่ มีความเข้าใจว่าการเกษตรไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอีกต่อไป โดยจะต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กๆ เห็นว่า การเรียนเกษตรเป็นการเรียนที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นเกษตรสมัยใหม่ได้

ศธ.เน้นย้ำ วษท.นำเทคโนโลยีจูงใจเด็กรุ่นใหม่เรียนอาชีวะเกษตร

“ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิด หรือให้ความเชื่อมั่นกับเด็กๆ ได้ ก็จะไม่สามารถจูงใจให้เด็กอยากมาเรียนอาชีวะเกษตรได้ เพราะฉะนั้น วษท. ก็ต้องปรับตัว อย่างไรก็ตาม เรามีโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ และยังมีโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ที่จะสามารถจูงใจให้เด็กเข้ามาเรียนสายอาชีพได้ โดยรัฐบาลได้เน้นย้ำให้การสนับสนุนทั้งสองโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงอาชีพและสร้างทักษะอาชีพ เป็นการติดอาวุธความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เด็กสนใจเข้ามาเรียนสายอาชีพ รวมถึงอาชีวะเกษตรเพิ่มมากขึ้น”น.ส.ตรีนุช กล่าว

และว่า นอกจากจะต้องปรับตัวแล้ว วษท. ยังต้องให้บริการชุมชน โดยตนได้มอบเป็นโยบายให้ออกไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ เป็นการตอบโจทย์บริบทของพื้นที่และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ stefanogetzel.com

UFA Slot

Releated